Vad är RPA?

Robotic Process Automation (RPA) är en snabbväxande del av intelligent automation som bygger på mjukvarurobotar eller AI arbetare.

RPA gör exakt samma sak som en verklig person i det grafiska användargränssnittet. 


Eftersom man kopierar det befintliga utförandet av processen krävs inga färdiga API:er eller förändringar i underliggande system. Våra RPA-lösningar kan agera bland annat inom följande områden:

  • Webbrobot: agera på internet och hämta data från webbplatser, logga in i portalen, fylla i formulär.

  • Processrobot: Konfigureras att utföra en hel process eller delkomponenter av den. Processen kan innehålla avvikelser. 

  • Datarobot: Hämta, lämna och konvertera olika dataformat. Läsa och tolka ut strukturerad text ur PDF, e-post eller andra dokument samt importera i mottagande system.