Vad är AI?

Artificiell intelligens är ett av IT marknadens hetaste områden för närvarande och förväntas fortsätta växa under flera år framåt.

Men vad menas med AI?


Artificiell intelligens (AI) är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors och djurs naturliga intelligens, främst kognitiva funktioner såsom förmåga att lära sig saker av tidigare erfarenheter, förstå naturligt språk, lösa problem, planera en sekvens av handlingar och att generalisera. Exempel på tillämpningsområden är maskinöversättning, chatbotar och business intelligence.