Vad är RPA  och vad är egentligen AI?

Artificiell intelligens och robot process automation är två av IT marknadens hetaste områden för närvarande och förväntas fortsätta växa under flera år framå

Artificiell intelligens (AI) är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors och andra djurs naturliga intelligens, främst kognitiva funktioner såsom förmåga att lära sig saker av tidigare erfarenheter, förstå naturligt språk, lösa problem, planera en sekvens av handlingar och att generalisera. Exempel på tillämpningsområden är maskinöversättning, chattbotar, business intelligens, ansiktsigenkänning, självkörande bilar och autonoma vapensystem.

Robot process automation (RPA) är en snabbväxande del av intelligent automation som bygger på mjukvarurobotar eller AI arbetare. Våra RPA system konfigureras genom att man tittar på de aktiviteter som utförs i en process och sedan konfigurerar men systemet att utföra uppgifterna i det grafiska användargränssnittet. Eftersom man kopierar det befintliga utförandet av processen krävs inte förändringar i underliggande system eller färdiga API:er. Våra RPA lösningar kan agera bland annat inom följande områden:

- Webbrobot: agera på internet och hämta data från hemsidor, logga in i portalen, fylla i formulär.

- Processrobot: Konfigureras att utföra en hel process eller delkomponenter av den. Processen kan innehålla avvikelser.

- Datarobot: Hämta, lämna och konvertera olika dataformat. Läsa och tolka ut strukturerade text ur PDF, e-post eller andra dokument och importera i mottagande system.