Vad är RPA

Det är svårt att ha undgått begreppet Robotic Process Automation ofta förkortat RPA eller robotstyrd processautomation. Vi lever i en digital värld och AI och robotisering är framtiden. Här ska vi försöka reda ut begreppen och visa vilka möjligheter tekniken kan medför för er organisation.

Vad är RPA, Robotics Process Automation

Det kan vara en poäng att först förklara vad det inte är då det är vanligt att tro att arbetet ska automatiserar av fysiska robotar. Sanningen är snarare att sofistikerade datorprogram ersätter och effektiviserar rutinmässigt arbete som en människa vanligtvis gör. Detta görs steg för steg och anpassas efter kundens behov och specifika användningsmönster. RPA hjälper således företag att automatisera rutiner för att dels spara pengar och effektivisera processer.

I grund och botten handlar dem att automatisera affärsprocesser i syfte att effektivisera samt kostnadsminimera vanligtvis kostsamma och repetitiva arbetsuppgifter. Det finns en mängd fördelar med RPA såsom att arbetet utförs mer exakt, snabbare och konsekvent samtidigt som det frigör potential och kapital till kärnverksamheten.
 

RPA vs. Klassisk Automation

Den största och kanske mest nämnvärda skillnaden mellan RPA och klassisk automation är att RPA är helt oberoende av underliggande system. Behoven för integration till olika system eller effektivisering av affärsprocesser behövs därför inte. Repetitiva och ineffektiva processer som vanligtvis utförs av er personal kan istället automatiseras med hjälp av en mjukvarurobot.

Den reala tidsbesparingen blir samma samtidigt som kostnadsbesparingarna är avsevärt högre än att använda mänsklig arbetskraft. Värt att tillägga är också att en robot kan arbeta oavbrutet 24h per dygn och tar aldrig semester eller blir sjuk och kan således uppnå en högre arbetspotential och arbetstakt jämfört med en människa.

RPA bör ses som digital arbetskraft. Inte nog med att roboten är snabbare och billigare i drift, den är dessutom mer noggrann och precis. Genom att kombinera RPA som en strategisk komponent i processerna så får man inte bara sänkta kostnader utan högre kundnytta och värdeskapande.

En RPA-robot arbetar i samma gränssnitt och miljö som en vanlig människa skulle göra. RPA roboten aktiveras i den egna datorn och sedan utförs automatiserade och rutinlagda arbetsuppgifter i hissnande fart.