Scanning & Tolkningstjänst

Att hantera fakturor elektroniskt är enkelt och lönsamt för alla. Du förbättrar produktiviteten, effektiviteten och kontrollen över verksamheten.

Scanning & Tolkningstjänst med Vipetech

Det enda du förlorar är pappershanteringen. ReadSofts fakturalösning bygger på 20 års erfarenhet och produktutveckling och vi har marknadens vassaste lösningar. Ta kontrollen över dina fakturor på ett snabbt och enkelt sätt, redan idag.

Viktiga funktioner och fördelar med elektronisk fakturahantering

  • Sänkta kostnader och minskad tidsåtgång.
  • Kvalitet och kontroll genom hela processen.
  • Snabb access och tillgänglighet till fakturainformation vilket underlättar uppföljning och återsökning.
  • Effektiv avvikelsehantering så att du kan fokusera på de fakturor som behöver åtgärdas.
  • Alla fakturor i en lösning (PDF, XML och papper).
  • Mer än 20 års erfarenhet av fakturahantering inbyggd i lösningen.

Vipetech är premium partner med Kofax och har egen leverans och support av Readsoft Online, Readsoft Invoices och Readsoft Orders.