RPA Frukostseminarium

Är ni rustade för framtidens arbetsplatser?

Robotic Process Automation (RPA) är ett hett ämne på marknaden och spås förändra framtidens syn på arbetskraft. Detta bemöts ibland med skepsis å ena sida och med framtidstro på andra. Men vad betyder detta egentligen för din organisation? Vad ställer RPA för krav och vad har den för fördelar?

Under vårt seminarium kommer vi bland annat tala om hur sk "digitala medarbetare" kan nyttjas för att frigöra värdefull tid, hur Ni kan förbereda era medarbetare på att ta emot en digital kollega samt även prata om konkreta exempel & lärdomar från våra RPA-projekt.

Vi kommer tillsammans med Marginalen Bank’s ansvarig inom Digital Services, Thomas Holmström berätta om bankens resa från förstudie till implementering av digitala medarbetare och hur detta transformerat och gynnat deras verksamhet. Thomas delar Marginalen Bank’s erfarenheter kring hur man kommer igång med RPA, hur man ändrar arbetsformer och vad som behövs för att möta agila arbetsmetoder och ny teknik. Seminariet börjar kl 8:30 och avslutas vid kl 10:30

Anmäl er redan idag!

Vid frågor, kontakta:
Anna Zand
anna.zand@vipetech.com
Tel: 076 626 66 43

Anmälan sker via formuläret.
Antal platser Stockholm: 40 personer
Avanmälan sker senast 24 timmar innan seminariet så att platsen kan erbjudas till någon annan