RPA Frukostseminarium

Är ni rustade för framtidens arbetsplatser?

Robotic Process Automation (RPA) är ett hett ämne på marknaden som spås förändra framtidens syn på bland annat arbetskraften. Detta bemöts ibland med skepsis å ena sida och med framtidstro å andra. Men vad betyder detta egentligen för din organisation? Vad ställer RPA, Intelligent Automation och AI för krav och vilka fördelar finns? Hur kan man med hjälp av dessa verktyg skapa framtidens arbetsplatser bland annat genom att locka den yngre generationen?

Under vårt seminarium kommer vi bland annat tala om hur sk "digitala medarbetare" kan nyttjas för att frigöra värdefull tid, hur ni kan förbereda era medarbetare på att ta emot en digital kollega samt även prata om konkreta exempel och lärdomar från våra RPA-projekt.

Vi kommer att tillsammans med olika kunder berätta om resan från förstudie till implementering av digitala medarbetare och hur detta transformerat och gynnat deras verksamhet. Våra kunder kommer att dela sina erfarenheter kring hur man kommer igång med RPA, Intelligent Automation och AI, hur man ändrar arbetsformer och vad som behövs för att möta agila arbetsmetoder och ny teknik.

Under coronapanademin ersätter vi våra frukostseminarium med webbinarium!

Läs mer om aktuella webbinarium på första sidan eller på vår linkedin-sida.

 

För mer information kring datum och föreläsare kontakta:
Anna Zand
anna.zand@vipetech.com
Tel: 076 626 66 43