Är RPA något för er?

Vipetechs största affärsområde är RPA och vi har framgångsrikt implementerat 50+ robotar. Med en POC ger ni oss möjligheten att visa för er att en Robot kommer att fungera i er verksamhet

RPA

En robot som tar hand om dina manuella och administrativa uppgifter.

Genom Vipetech’s digitala assistenter kan ni avlasta Er personal från att göra rutinmässiga datorrelaterade arbetsuppgifter.

Våra robotar jobbar 24/7, 365 dagar om året. Inga sjukdagar och ingen semester!

De digitala assistenter Vipetech erbjuder är specialiserade men inte begränsade till arbetsuppgifter inom Bank, Försäkring och logistik.

Arbetar ni inom en annan bransch så kan de lätt lära sig andra arbetsuppgifter så som

  • Sammanställning av rapporter
  • Datainmatning i och mellan system
  • Orderläggning
  • Omvärldsbevakning
  • Priskontroller, konkurrensanalyser
  • Uppdateringar av register
  • Och mycket mer.

Vipetech’s digitala assistenter kan arbeta i de flesta system och är inte beroende av en egen arbetsplats.