Robotic Process Automation (RPA)

Vill du minska på tiden din personal lägger på administration? Eller slippa rutinmässiga uppgifter som tar tid och skapar stress? Då är Robotic Process Automation (RPA) perfekt för dig och ditt företag. En digital medarbetare sparar inte bara tid – den kostar dessutom bara en bråkdel av vad en anställd gör.

Låt oss hjälpa dig att komma igång med automatiska processer och RPA!

RPA

Vi lär dig Robotic Process Automation

På en vanlig arbetsplats kan cirka 60% av administrationen automatiseras. Ofta handlar det om repetitiva uppgifter som drar tid från medarbetare och i vissa fall minskar trivseln. Varför inte ändra på det?

Minska på administrationen och spara pengar

Vipetech visar dig hur du snabbt minskar på tidskrävande administration och sparar pengar till bolaget – genom att låta en digital medarbetare som RPA sköta monotona men viktiga arbetsuppgifter, utan att göra fel. Tillsammans hittar vi effektiva lösningar som anpassas helt efter din verksamhet. Lär dig allt om Robotic Process Automation med oss.

Automatisera arbetsuppgifter

Tekniska framsteg har möjliggjort för moderna robotar att ta över tidsödande, tråkiga arbetsuppgifter – både manuella och administrativa. I stället för att en medarbetare för in data eller registrerar information på löpande band, kan lika gärna en robot sköta det. Det frigör tid och minskar dina personalkostnader.  

Sex stora fördelar med RPA:

 1. Frigör tid. När en robot sköter rutinmässiga uppgifter kan dina medarbetare få mer tid över till arbete som kräver fokus. Avlastning kan även minska stress hos personal, vilket reducerar risken för sjukskrivning och uppsägning. En digital medarbetare blir heller inte sjuk och kan jobba dygnet runt.

 1. Sparar pengar. En digital medarbetare tar inte semester eller sjukdagar, den gör heller inga fel. Samtidigt jobbar den snabbt och effektivt. När du slipper anställa en person sparar du företaget mycket pengar.
   
 2. Roligare arbetsdagar. Känslan av att bidra och skapa mervärde ökar när medarbetare får ägna sig åt innovativa arbetsuppgifter, och minska på administrationen. Glada medarbetare gör arbetsplatsen mer trivsam och produktiv.
   
 3. Minska risker. Robotar tar helt bort den mänskliga faktorn ur arbetet och minskar därmed felmarginalen betydligt. RPA kan med andra ord skydda dig från stora misstag.
   
 4. Korta ned processer. Du kan få dubbelt så mycket gjort inför ett bokslut med RPA – inte minst eftersom automatiserade arbetsuppgifter kan utföras på natten. Det ger ledningen analysmaterial snabbare och medför att medarbetare kan agera utifrån grundad data i god tid.
   
 5. I en tillväxtfas. Befinner sig ditt företag i tillväxt? Minska på arbetsbelastningen hos befintliga medarbetare genom att låta roboten överta administrativa uppgifter. Din personal kan lägga tid på att affärs- och processutveckla i stället, vilket ger mervärde åt kunder, aktieägare och medarbetarna själva.

Synka system och slipp implementation

Arbetar du och dina medarbetare i en utspridd systemmiljö som kräver manuell överföring av data? Låt RPA hämta information från ett system och föra över det till ett annat – utan att du behöver integrera systemen med varandra.

Processautomatiseringen har bara börjat

AI, och RPA som en del i detta, är början på något nytt och stort. I framtiden kommer de allra flesta företag att använda sig av processautomatiseringsverktyg för att stå sig i konkurrensen och kunna hantera snabba förändringar – både internt och externt. Lär dig mer om RPA och häng med i utvecklingen du med! 

Passar stora och små organisationer

Skapa en mer effektiv arbetsplats med Robotic Process Automation. Oavsett bolagets storlek finns det alltid både tid och pengar att spara. Kontakta oss på Vipetech redan nu.