Stolta sponsorer av HAND IN HAND SWEDEN

Hand in Hand är en ideell organisation som arbetar med entreprenörskap som ett effektivt, långsiktigt och hållbart sätt att bekämpa fattigdom.

Orsaken till att människor lever i fattigdom är ofta att de saknar ett arbete som de kan försörja sig på. Det finns helt enkelt inga jobb. Var ska då de nya jobben komma ifrån? Vi på Vipetech tror att lösningen är små familjeägda företag där entreprenörskap och individens egen handlingskraft får fritt utlopp och att de själva kan därmed förändra hela familjens situation. Därför väljer vi att vara stolta sponsorer till Hand in Hand.

Hand in Hand är en utvecklingsorganisation. Sedan de startade har de tränat över 2,6 miljoner människor i deras självhjälpsgrupper, vilket har resulterat i motsvarande antal nystartade företag och över 4 miljoner jobb. Det innebär att närmare 20 miljoner människor* har skapat sig långsiktigt förbättrade livsvillkor med hjälp av deras arbete och donatorers stöd. Familjerna kan nu äta sig mätta och barnen kan gå i skolan och slipper att arbeta. 

*En entreprenör beräknas i snitt försörja en medelstor familj på totalt fem personer.

Läs mer om Hand in Hands fantastiska arbete här