Miljöpolicy

Spara på miljön med digital dokumenthantering

Vipetech AB säljer programvaror och tjänster för effektivisering av olika verksamhetsprocesser. Våra lösningar kommer från ledande leverantörer inom respektive område. 


Vår miljöpolicy skall minska den dagliga miljöpåverkan som Vipetech, våra kunder och anställda lägger på vår omgivning. 


Genom våra lösningar skall resurs-utnyttjandet optimeras hos våra kunder. Detta innebär både lägre kostnader för kunden samt minskad miljöpåverkan. 


Exempel på detta är: 

 • Minskad förbrukning av papper genom att ersätta pappersburna processer med elektroniska 
 • Minskad papperskonsumtion leder till färre transporter och mindre avverkning av skog 
 • Effektivare inköp via våra inköpslösningar leder till färre transporter 
 • Effektivare rutthantering via våra service- och arbetsordersystem leder till mindre transporter 
 • PDF och e-fakturahantering minskar pappersförbrukningen och utsläpp 
 • Målet med vårt miljöarbete är ett ekologiskt hållbart samhälle 
 • Vår personal skall vara engagerad och kunnig i verksamhetens, tjänsternas och produkternas miljöpåverkan 
 • Våra lösningar i sig hjälper kunder att arbeta effektivare, minska mängden resor, transporter samt mängden nyttjande av papper 
 • Vi skall tillhandahålla miljöinformation då vi säljer produkter för att hjälpa kunden att välja de bästa alternativen ur miljösynpunkt 
 • Vi skall även hushålla med ändliga resurser, och arbeta för att reducera avfallsmängden inom alla områden vi direkt eller indirekt kan påverka 
 • Vårt systematiska arbetsmiljöarbete skall leda till att våra medarbetare känner personligt engagemang, trivsel och trygghet på vår arbetsplats