Medius Inköp

Digitala inköpslösningar

Medius Inköp erbjuder lösningar för:

 • Sourcing

 • Contract Management

 • Supplier Information Management

 • Supplier Relationship Management

 • Procurement   

Företag gör mer och mer affärer med varandra.

Hos de flesta företag består andelen inköpta varor och tjänster mellan 55-80% av kostnadsmassan.

Inköpen ökar för varje år, och just därför tar ”Source To Pay-processen” en allt större plats i bolagen. Ett gott inköpsarbete kan ge stora besparingar på sista raden, men det strategiska inköpsarbetet måste också efterlevas vid inköpstillfället ute i organisationen. Det är ofta en utmaning att få medarbetare att gör de faktiska inköpen mot de strategiskt upphandlade avtalen.  Upphandling är en process som driver mycket tid och ofta är helt manuell. Att jämföra anbudssvar mellan flera olika excelark driver tid och möjliggör fel. Ofta sker upphandlingarna i silos runtom i organisationen vilket gör det svårt för övriga att ta del av tidigare använt material från tilltänkta leverantörer.

Att hålla koll på de befintliga leverantörsavtal som finns är inte alltid lätt,

speciellt inte när de går upp i antal. Ser ni idag över avtal i den utsträckning som ni borde? En stor del av alla företag omförhandlar avtal hos de strategiskt största leverantörerna eller områdena med jämna mellanrum.

Vad händer med det övriga? ”Många bäckar små, gör en stor å”.
 Med digitalt stöd får du en notis om när ett avtal närmar sig förlängning och har på så sätt möjlighet att fånga upp dessa. En enklare arkivlösning fyller sin funktion av att just arkivera, men jobbar du verkligen med den data som avtalen innehåller på rätt sätt?
Och hur är det med e-signatur? 
Att digitalt signera avtal sparar både tid såväl för dina medarbetare som för leverantörer, men hela processen från förhandling till ett färdigt påskrivet avtal går också mycket fortare.


Sourcing

 • Effektivisera upphandlingsarbetet och upphandla mer, med fler deltagande leverantörer.

 • E-auktioner medför sänkta priser, mer om pris och mindre om förhandlingsteknik


Contract Management

 • Samla alla avtal på ett och samma ställe, och säkerställ att endast behöriga användare kommer åt dem.

 • Med en stark sökfunktion söker du rätt upp avtal som omfattas av vissa klausuler.

 • Med digital signering minskar tiden från förhandling till påskrivet avtal.

 • Genom digitalt stöd delar du avtal internt för godkännande i en smidig process innan de skickas till leverantören.


Supplier Management

 • Låt leverantören onboarda sig själv, ni slipper dubbeljobba och knacka in informationen i flera system. Dessutom ligger det på leverantören att via påminnelser uppdatera din data.
Ni sköter analysen och godkännandet.

 • 360-vy av din leverantör, idag behöver man snabbt kunna ställa om till följd av händelser i världen, Covid19 är ett praktexempel.

 • Samla data i samma format, vilket också gör det enkelt att jämföra leverantörer.

 • Interna audit och enkäter, hur presterar leverantören egentligen?


Procurement

 • Säkerställ att inköpen faktiskt görs mot de avtal ni strategiskt sourcat.

 • Genom ett bra attestsystem blir det enkelt för både användaren och attestanten att följa policy, fakturan godkänns ofta i efterhand, men pengarna har redan använts vid beställningen.

Låter det intressant?

Hör av dig till oss så berättar vi mer!