EFH - Elektronisk fakturahantering av leverantörsfakturor

Vill du minska på den manuella fakturahanteringen och få tid över till annat?

EFH Workflow är en elektronisk fakturahantering som automatiskt tar hand om alla leverantörsfakturor. Med denna effektiviserar du arbetsflödet och sparar pengar på samma gång.


Med EFH-system behöver ingen medarbetare manuellt föra in leverantörsfakturor i ett ekonomisystem. Det sker automatiskt och problemfritt. Med mindre administration får din organisation betydligt mer tid över till annat och ni kan fokusera på kärnverksamheten.


Prova EFH Workflows lösning för elektronisk fakturahantering på ditt företag. Det gör att du kan leverera mer med mindre personal och skapa en effektiv verksamhet. 

Enkel hantering av leverantörsfakturor

  • EFH fungerar för fakturor i alla olika format.
  • Automatiken gäller för registrering, kontering och attest av faktura.
  • EFH-programmet matchar leverantörsfaktura mot inköpsorder snabbt och enkelt.
  • Företaget får goda möjligheter till avancerad flödesstyrning.
  • Om det behövs finns automatiska påminnelser och tillgängliga rapporter i EFH-systemet

Tid kostar pengar. Detta faktum blir väldigt tydligt när resurskrävande arbete lika gärna kan skötas helt automatiskt. Med en smart, elektronisk fakturahantering får verksamheten mer tid över till det som är viktigt och du som arbetsgivare sparar pengar när det kommer till personal.

Vipetech har anpassningsbara fakturalösningar för ditt företag, helt formbart efter olika volymer och bolagsstorlekar. Gör din verksamhet mer effektiv redan idag. Prova EFH Workflow.

När rätt fakturainformation presenteras för rätt person

  • EFH är kostnadseffektivt. Tekniken minskar den manuella hanteringen, vilket minskar behovet av fysisk personal och relaterade kostnader.
  •  EFH sparar tid. Upp till 98% av hanteringen av leverantörsfakturor automatiseras, vilket minskar den manuella hanteringen avsevärt.
  • Paketerat och anpassad. En färdigpaketerad lösning levereras, helt anpassad efter din verksamhet och dess behov.
  • EFH Passar alla. Fungerar utmärkt för både stora och mindre bolag.
  • Roligare arbetsuppgifter. Det är få som får tillfredsställelse av att hantera fakturor, med automatiserade processer blir arbetet roligare och mer tidseffektivt

Fakturor som överensstämmer med uppsatt regelverk går snabbt genom hela systemet, och hanteras helt utan mänsklig inblandning. Det gör att en investering i EFH snabbt betalar sig.

Prova EFH Workflow på ditt företag. Det gör att du kan leverera mer med mindre personal och skapa en effektiv verksamhet.