Dokumenttolkning

Vi hjälper ditt företag att hitta bästa lösningen för att läsa in och tolka data från olika typer av dokument. Informationen kan komma på olika medier såsom papper, pdf, XML eller annan input. Vi hjälper dig att ta vidare informationen till ert verksamhetssystem!

Leverantörsfaktura

Våra tjänster för intag av leverantörsfaktura tar höjd för alla alternativa kanaler och informat. Oavsett om dina fakturor kommer som e-faktura (XML), PDF via e-post eller som papper har vi lösningar. Du kan välja att själv hantera dem lokalt, via molntjänst eller låta vår servicebyrå sköta tolkning och verifiering. Smidigt eller hur?


Vi har dessutom färdiga kopplingar mot flertalet av marknadens vanligt förekommande affärssystem.


Inköpsorder

Med hjälp av Vipetech lösningar för att automatisera mottaget av inköpsordrar kan ni enkelt minimera den manuella hanteringen. Vi kan fånga och tolka data ur både papper och PDF, eller ta in information från XML eller EDI.


Vi hämtar ut erforderligdata i form av artiklar, antal, priser, leveransadress och annan viktig information och färdigställer en fil för import i ert affärs- och verksamhetssystems ordermodul.


Inköpsordern kan hämtas tex från e-postkorg, portal eller filarea. Med hjälp av Vipetechs robotlösningar kan ytterligare aktiviteter i processen utföras för att automatisera fler steg.

Orderbekräftelser

Med hjälp av Vipetech lösningar för tolkning och fångst av pdf eller XML så kan vi på ett enkelt sätt tolka strukturerade orderbekräftelser som kommer till er. Vi tolkar ut erforderlig data i form av artiklar, antal, priser och annan viktig information och färdigställer en fil för avprickning och matchning mot de inköpsordrar som ni lagt i ert affärs- och verksamhetssystems inköpsmodul.


Orderbekräftelsen kan hämtas tex från e-postkorg eller filarea. Med hjälp av Vipetechs robotlösningar kan ytterligare aktiviteter i processen utföras för att automatisera fler steg.

Följesedel


Med hjälp av Vipetech lösningar för hantering och fångst av PDF, EDI eller XML så kan vi på ett enkelt sätt hämta information från de följesedlar som kommer till er.


Vi tolkar ut erforderligdata i form av artiklar, antal, priser och annan viktig information och färdigställer en fil för inleveranser i ert verksamhetssystem. Följesedeln kan hämtas tex från e-postkorg, portal eller filarea.


Tolkning av avtal och andra dokument


Med hjälp av Vipetech lösningar för tolkning och fångst av papper och pdf e så kan vi på ett enkelt sätt tolka strukturerade struktuerade och semistrukturerade dokument som kommer till er. Vi tolkar ut erforderlig data och viktig information och färdigställer en fil för import i någon form av målsssystem. De kan vara nyupplägg av kunder, fullmakter etc. 


Med hjälp av Vipetechs robotlösningar kan ytterligare aktiviteter i processen utföras för att automatisera fler steg.