Avtalshantering

Vipetech erbjuder heltäckande och automatiserad avtalshantering.

Vi hjälper er att effektivisera er avtalshantering redan idag. Skapa, signera, arkivera och mycket mer. De tjänster vi erbjuder faller under EU:s eIDAS-lagstiftning. 


Vi följer GDPR och för att på bästa sätt säkerställa din regelefterlevnad vid användning av de lösningar vi erbjuder är våra leverantörer certifierade enligt ISO 27001, en internationell standard för informationssäkerhet.

Kontakta oss nedan för att boka in en demo, få prisförslag eller om du bara är nyfiken på att veta mer.