Leverantörsfakturahantering

Många företag vill minska kostnaden och det resurskrävande arbete manuella finansiella processer orsakar. Med ett nischat leverantörsfakturasystem eller en mjukvarurobot kan du optimera dina leverantörsfakturaprocesser.

Det är tidskrävande att attestera, kontera, periodisera, automatattestera och matcha leverantörsfakturor mot inköpsorder. Många upplever också att man inte har full kontroll över dom leverantörsfakturor man får in. För att lösa detta vill man automatisera de finansiella processorerna.

Oavsett om du har ett litet eller stort företag har Vipetech bra lösningar för att automatisera leverantörsfakturaprocesser.

  • Vi har färdigpaketerade kostnadseffektiva lösningar för det mindre företaget såväl som anpassningsbara lösningar för storföretag till en kostnad relaterat till de volymer du har. Med hjälp av standardintegrationer kan vi skicka bokningar till de flesta affärssystem.
  • Vi har arbetsmetoder för att transferera faktura volymer till elektroniska format
  • Om du redan har ett inbyggt attestflöde som inte till fullo löser dina problem kan våra mjukvarurobotar konfigureras till att ta över tråkig manuell hantering.

Företag som använder Vipetechs lösningar kan automatisera leverantörsfakturahanteringen så att upp till 95 % av leverantörsfakturorna körs igenom en helt automatiserad process utan någon som helst manuell hantering.

Dessutom sparar man värdefull tid genom att se till att rätt fakturainformation presenteras för rätt person i rätt tid.

Med leverantörsfaktura från Vipetech minskar du kostnaden och det resurskrävande arbete manuella finansiella processer orsakar.