Kofax RPA

Automatisera uppgifter för att eliminera fel och leverera 100 % datanoggrannhet på en bråkdel av tiden och kostnaden.

Kofax RPA

När dina affärsprocesser är byggda kring manuellt arbete, flera datakällor, processundantag och bortkopplade system är det lätt att fastna i en cykel där fler personer kastar sig i problemen, oavsett om de bor i en labyrint av inredning eller outsourcas. Utöver den höga kostnaden för mänsklig arbetskraft utmanas du av processflaskhalsar och datainmatningsfel som påverkar företagsövergripande KPIer som behandlingstider, överensstämmelse, kundrespons och i sista hand din förmåga att vara kreativ.

Automatisera manuell datainmatning och komplettera din befintliga automatiseringsplattform med RPA, en intelligent digital arbetsstyrka som eliminerar datainmatningsfel, levererar 100-procentiga datakontroller och förkortar behandlingstider till en bråkdel av kostnaden för en mänsklig personalstyrka. Ni kommer omedelbart att dra nytta av en snabb implementering och ROI samtidigt som ni frigör anställda från manuella arbetsuppgifter för att ge en bättre kundupplevelse.

Kontakta oss så berättar vi gärna om hur ni kan dra nytta av RPA i er verksamhet.