Kofax RPA

Kofax RPA är en digital medarbetare som snabbt kan implementeras för att automatisera manuella och repetitiva arbetsuppgifter.

Kofax RPA är en bransch ledande plattformsleverantör inom Robotic Process Automation som automatiserar affärsprocesser med hjälp av smarta programvarurobotar som körs sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet.

Robotic Process Automation

RPA interagerar med ett företags applikationer eller datakällor för att utföra olika arbetsuppgifter. RPA kan automatisera alla manuella och repetitiva arbetsuppgifter som går att regel styra samt att den kan arbeta dygnet runt. Den digitala medarbetaren arbetar snabbare än en mänsklig medarbetare, levererar alltid 100% datakvalité, och frigör tid åt ett företags anställda som istället kan fokusera på mer värdeskapande uppgifter.


Kofax RPA integrationer

Kofax RPA interagerar med praktiskt taget alla äldre företagsapplikationer eller moderna affärssystem, webbplatser, portaler, databaser och innehåll (t.ex. PDF-, Excel-filer med flera). Data extraheras, bearbetas och skickas mellan applikationer, webbplatser, portaler och databaser, medan affärsregler och logik tillämpas genom hela arbetsflödet.

Från start till leverans

685972 1.

1. Förstudie

Tillsammans med kund gör vi en förstudie och behovsanalys om vilka processer som ska automatiseras

vipetech-2 2.

2. Tekniska krav

Vi går igenom förutsättningarna för installation av RPA

vipetech-5 3.

3. Estimat

Vi analyserar utvalda processer och tar fram ett estimat för konfigurering

vipetech-3 4.

4. Design, utveckling & test

Vi utvecklar processerna som den digitala medarbetare ska utföra

vipetech-4 5.

5. Leveransgodkännande

Kund leveransgodkänner resultat

stefan-cosma-0gO3-b-5m80-unsplash 6.

6. Produktionssättning

Vi produktionsätter processerna i kundens miljö och den digitala medarbetaren är nu en del av verksamheten

danielle-macinnes-IuLgi9PWETU-unsplash 7.

7. Projektavslut och överlämning till förvaltning

Vi upprättar installationsdokument och robotbeskrivning. Om kunden önskar utför vi en kort grundutbildning i RPA med syftet att att utbilda nyckelpersoner så att de kan använda och hantera den digitala medarbetaren.

Vill du veta mer eller får hjälp att jämföra hitta rätt RPA lösning för er, kontakta oss på nedan formulär.