Kofax Readsoft Invoices

Intern lösning för datafångst med Readsoft

Inkommande leverantörsfakturor i pappers- eller pdf-format hanteras i lösningen Readsoft Invoices. Oavsett om dokument finns på papper eller i elektronisk form OCR-tolkar, extraherar och validerar Kofax Readsoft Invoices informationen enligt fördefinierade regler.  


Readsoft Invoices kan erbjudas som installerad lösning (Readsoft Invoices) eller som molntjänst (Readsoft Online). Vilket alternativ som passar er bäst beror bl.a. på den årliga fakturavolymen som ska processas och den geografiska spridningen. Vipetech både installerar och konfigurerar, utbildar och supportrar Readsofts lösningar och vi har idag 100-tals kunder som nyttjar dem.

Readsofts programvara

Era leverantörsfakturor skickas per post eller som mailad PDF. Pappersfakturor scannas och PDF-fakturor hämtas i mailboxen och båda varianterna tolkas automatiskt i Readsoft.

Readsofts programvara kan läsa fakturainformation på huvud- eller radnivå (artiklar, pris, antal osv). Readsoft flaggar de fält som inte tolkats till 100% för en extra kontroll innan fakturan skickas till ert affärssystem för kontering och attest. 


Automatiseringsgraden för Readsoft-användare ligger mellan 80-90%. Integration med ert ERP ger en mer exakt bild av inköp samt möjliggör bättre lager- och kassahantering. Validerar automatiskt summor, momsbelopp och matchar fakturor mot inköpsorder.

Vipetech tillhandahåller licenser och uppgraderingar för Readsoft Invoices. Kontakta oss här om du vill veta mer.