Hur kommer vi igång med RPA?

Vipetech stöttar er genom alla steg för att ni ska komma igång så snabbt och enkelt som möjligt med er robot eller ”digitala medarbetare”. Så här ser stegen ut:

 1. Lämplig process väljs ut för automatisering.
   
 2. Vi säkerställer först att allt i processen kan definieras med hjälp av regler och efter det ser vi över hur vi bör hantera eventuella undantag. I vissa fall definierat vi också hur en människa och roboten bäst samarbetar.
   
 3. Sedan går vi igenom och beskriver processen i detalj, vilket är viktigt i flera aspekter, t ex om ni behöver hantera processen manuellt i något skede i framtiden. Ett enkelt sätt att göra detta på är att filma processen hur den genomförs idag.
   
 4. Efter detta steg blir det viktigt att säkerställa att alla steg i processen verkligen skapar värde och behövs. Här kontrollerar vi därmed vilka förändringar och förbättringar som är möjliga. Exempelvis så kanske det finns någon genväg som att roboten kan ta, som att läsa direkt ifrån en databas istället för via ett användargränssnitt etc.
   
 5. Nästa steg blir sedan att rita en processkarta över de steg som roboten ska genomföra.
   
 6. Sedan är det dags att installera plattformen för roboten.
   
 7. Här ser man till att robotservern och klienten (om den behövs) har access till de system som roboten ska arbeta i. Precis som en människa måste roboten eller den” digitala medarbetaren” ha tillgång till alla system som hen ska jobba i.
   
 8. Nu kan roboten byggas efter processbeskrivningen.
   
 9. Slutligen testas roboten och vi kontrollerar så att den fungerar på ett optimalt sätt utifrån både effektivitet och stabilitet.
   
 10. Nu är roboten på plats och precis som en människa så behöver den ”digital medarbetaren” en ”chef” som ser till att hen mår bra.