Elektronisk Fakturahantering

Vill du minska på den manuella fakturahanteringen och få tid över till annat? EFH Workflow är en elektronisk fakturahantering som automatiskt tar hand om alla leverantörsfakturor. Med denna effektiviserar du arbetsflödet och sparar pengar på samma gång.

Reducera repetitiva arbetsmoment, spara tid och minska personalkostnader med en smart, automatiserad lösning från Vipetech.

Elektronisk fakturahantering – EFH

Med EFH-system behöver ingen medarbetare manuellt föra in fakturor i ett ekonomisystem. Det sker automatiskt och problemfritt. Med mindre administration får din organisation betydligt mer tid över till annat och ni kan fokusera på kärnverksamheten.

Prova EFH Workflow på ditt företag. Det gör att du kan leverera mer med mindre personal och skapa en effektiv verksamhet. 

Boka demo här 

Minska kostnader och spara tid

När rätt fakturainformation presenteras för rätt person, inom rätt tidsram – sparas värdefull tid.

  • Kostnadseffektivt. Tekniken minskar den manuella hanteringen, vilket minskar behovet av fysisk personal och relaterade kostnader.

  • Sparar tid. Upp till 95 % av hanteringen av leverantörsfakturor automatiseras, vilket minskar den manuella hanteringen avsevärt.

  • Paketerat och anpassad. En färdigpaketerad lösning levereras, helt anpassad efter din verksamhet och dess behov.

  • Passar alla. Fungerar utmärkt för både stora och mindre bolag.

  • Roligare arbetsuppgifter. Det är få som får tillfredsställelse av att hantera fakturor, med automatiserade processer blir arbetet roligare och mer tidseffektivt.

Ordning på leverantörsfakturor

Med EFH blir arbetsflödet med leverantörsfakturor snabbare och mer korrekt, samtidigt får ni en helhetsbild över alla inkommande fakturor. Allt sker dessutom automatiskt – från det att fakturan kommer in till scanning, registrering, kontering och attest. Flödet skapar ordning, minimerar risken för förlorade fakturor och försenade betalningar.

Automatisk kontering och attest

Oavsett vad för ekonomisystem ditt företag har, kan vi på Vipetech hjälpa dig att komma igång med elektronisk fakturahantering. All information vid den automatiska registreringen av fakturan valideras mot det regelverk ni integrerat i ers affärs- och ekonomisystem. Detsamma gäller för kontering och attest av fakturor, där regelverket automatiskt sätter ramar gällande belopp, person och hur ofta samma faktura inkommer. EFH Workflow kan även matchas till underliggande avtal för inköp och liknande.

Fakturahantering oavsett format

Fakturor som överensstämmer med uppsatt regelverk går snabbt genom hela systemet, och hanteras helt utan mänsklig inblandning. Det gör att en investering i EFH snabbt betalar sig. 

  • EFH fungerar för fakturor i alla olika format.
  • Automatiken gäller för registrering, kontering och attest av faktura.
  • Programmet matchar leverantörsfaktura mot inköpsorder snabbt och enkelt.
  • Företaget får goda möjligheter till avancerad flödesstyrning.
  • Om det behövs finns automatiska påminnelser och tillgängliga rapporter.

Automatisera hela fakturahanteringen

Tid kostar pengar. Detta faktum blir väldigt tydligt när resurskrävande arbete lika gärna kan skötas helt automatiskt. Med en smart, elektronisk fakturahantering får verksamheten mer tid över till det som är viktigt och du som arbetsgivare sparar pengar när det kommer till personal.

Vipetech har anpassningsbara fakturalösningar för ditt företag, helt formbart efter olika volymer och bolagsstorlekar. Gör din verksamhet mer effektiv redan idag. Prova EFH Workflow.