Dokument tolkning

Låt oss hjälpa er företag att hitta bästa lösningen för att läsa in och tolka data från papper, pdf, XML eller annan input!

Leverantörsfaktura

Våra tjänster för intag av leverantörsfaktura tar höjd för alla alternativa kanaler och informat. Oavsett om dina fakturor kommer som e-faktura (XML), PDF via e-post eller som papper har vi lösningar. Du kan välja att själv hantera dem lokalt, via molntjänst eller låta vår servicebyrå sköta tolkning och verifiering

Inköpsorder

Med hjälp av Vipetech lösningar för tolkning och fångst av pdf eller XML så kan vi på ett enkelt sätt tolka strukturerade inköpsordrar som kommer till er. Vi hämtar ut erforderlig data i form av artiklar, antal, priser, leveransadress och annan viktig information och färdigställer en fil för import i ert affärs- och verksamhetssystems ordermodul. Inköpsordern kan hämtas tex från e-postkorg, portal eller filarea. Med hjälp av Vipetechs robot lösningar kan ytterligare aktiviteter i processen utföras för att automatisera fler steg.

Orderbekräftelser

Med hjälp av Vipetech lösningar för tolkning och fångst av pdf eller XML så kan vi på ett enkelt sätt tolka strukturerade orderbekräftelser som kommer till er. Vi tolkar ut erforderlig data i form av artiklar, antal, priser och annan viktig information och färdigställer en fil för avprickning och matchning mot de inköpsordrar som ni lagt i ert affärs och verksamhetssystems inköpsmodul. Orderbekräftelsen kan hämtas tex från e-postkorg eller filarea. Med hjälp av Vipetechs robot lösningar kan ytterligare aktiviteter i processen utföras för att automatisera fler steg.

Följesedel

Med hjälp av Vipetech lösningar för tolkning och fångst av pdf eller XML så kan vi på ett enkelt sätt tolka strukturerade följesedlar som kommer till er. Vi tolkar ut erforderlig data i form av artiklar, antal, priser och annan viktig information och färdigställer en fil för avprickning mot inköpsordrar i ert verksamhetssystem. Följesedeln kan hämtas tex från e-postkorg, portal eller filarea. Med hjälp av Vipetechs robot lösningar kan ytterligare aktiviteter i processen utföras för att automatisera fler steg.

Tolkning av avtal och andra dokument

Med hjälp av Vipetech lösningar för tolkning och fångst av papper och pdf e så kan vi på ett enkelt sätt tolka strukturerade struktuerade och semistrukturerade dokument som kommer till er. Vi tolkar ut erforderlig data och viktig information och färdigställer en fil för import i någon form av målsssystem. De kan vara nyupplägg av kunder, fullmakter etc. Med hjälp av Vipetechs robot lösningar kan ytterligare aktiviteter i processen utföras för att automatisera fler steg.