CRM

Med hjälp av ett välutvecklat CRM-system så kan ni få ett verktyg som passar just er organisation för att nå de resultat ni strävar efter.

Ett välutvecklat CRM-system

Att öka försäljningen är något som alla företag strävar efter och vägen dit ser olika ut för oss alla. Möjligheten att mäta aktiviteter, både på avdelningar och säljare, är dock grundläggande för att ni ska kunna nå era mål. Många gånger sitter både säljare och manager med anteckningar i diverse system och dokument, och att få den överblick över alla delar som önskas är svår och tidskrävande att sammanställa.

I ett CRM-system kan ni få just det säljstöd som ger er en överblick på hela processen från prospektering till försäljning. I ett CRM-system kan era säljare enkelt skapa aktiviteter på kundkorten för att komma ihåg vilket nästa steg är med den pågående försäljningen eller vad det var den befintliga kunden önskade inför nästa möte.

Att dessutom kunna få en överblick igenom ett knapptryck på hur mycket varje säljare har på väg in i sin pipeline, gör att er säljchef får underlag till både ledningen och säljaren inför möten och utvecklingssamtal. Att kunna ta fram information så som hur många säljprojekt som ligger för avslut inför sommaren, kunna se vilka offerter som skickats och att se vilket nästa steg är med kunden, är bara några få av de saker som ett CRM-system kan hjälpa er med!

Att Vipetech:s CRM lösning också är kul och enkel att använda för både säljare och ledning gör det hela ännu bättre. För visst är det så att ett system som inte är enkelt och skojigt att använda för en säljare, används inte heller på det sätt som det är avsett. Vi kallar det för gameification.