Chatbott – Conversational AI

Människor och teknik interagerar på nya sätt genom både skrift och tal

Automatisera tjänster för dina kunder och dina anställda med hjälp av konverserande AI.

Med hjälp av Cognigy AI, en plattform för att hantera dialogen med era kunder och anställda, kan ni själva kommunicera med hjälp av ett kraftfullt och lättanvänt grafiskt designverktyg. Tjänsten innehåller avancerad AI baserad funktionalitet och språkstöd samt ett välutvecklat stöd för förbättrade kundupplevelser via ett flertal kommunikationskanaler.

Plattformen stödjer direktöverföring från bot till agent där information från tidigare kommunikation följer med, allt för att underlätta en smidig övergång, den ger även utvecklare full kontroll över koden och konfigurationen. Plattformen går att integrera mot tredjepartstjänster som tex CRM system, ERP system, e-handelsplattformar och  andra system.

En plattform för bättre dialog och kommunikation driver bättre resultat och högre automatiseringsgrad inom flera verksamhetsområden.

Kundservice och support
Kommunicera med dina kunder vid rätt tillfälle och erbjud era kunder det rätta personifierade innehållet. Svara på frågor 24/7 genom att alltid finnas tillhands.

IT tjänster i digital transformation
Nyttja plattformens möjligheter att orkestrera affärsprocesser genom att eliminera repetitiva och rutinartade uppgifter. Koppla ihop med Robot process automation och andra lösningar för intelligent process automation.

Kundupplevelser vid e-handel
Skapa en dialog i kombination med din e-handel och håll konversationen igång med dina köpare genom hela kundresan.

Human Resources - HR
Automatisera helpdesk och support inom dina HR tjänster samt tillhandahåll snabbare onboarding av nyanställda. Bli en ledare inom helautomatiserad rekryteringsprocess och förbättra upplevelsen för de sökande.

En ny era med nya sätt att automatisera kommunikation är här – är du redo ?

Artificiell intelligens
Genom kraftfulla algoritmer för maskininlärning förbättras AI och möjliggör människoliknande konversationer med rätt innehåll

Personifierad interaktion
Genom att nyttja kontaktprofiler, användarinformation samt igenkännande av karaktärsdrag kan ni skapa en helt personifierad konversation

Interaktiv transaktionsprocess
Fullt automatiserade dialoger efter design av affärsprocesser i plattformens grafiska gränssnitt.

Virtuella medarbetare 24/7
Med hjälp av plattformens AI får ni funktionalitet som efterliknar mänsklig aktivitet samtidigt som era resurser finns bara några klick bort då de behövs.

Enhetlig kundupplevelse mot alla olika plattformar

Kom igång med dina resurser var som helst

Utveckla kommunikations upplevelser över ett brett spektra av ljud och text kanaler så som Facebook Messenger, Amazon Alexa, Google Home, Twilio och många andra. Nyttja Cognigy’s innbyggda webbchat för att enkelt produktionssätta Cognigy.AI mot din hemsida. Skapa en konsistent användarupplevelse genom att använda samma kommunikation över flera olika kanaler.