Business Automation – Automatisera affärsprocesserna med Vipetech

Business Automation, eller Business Process Automation (BPA), är användandet av smart teknik för att automatisera arbetsuppgifter och digitalisera manuella arbetsflöden. Det finns ett behov av denna smarta teknik på de flesta organisationer och företag.  

Det går att jämföra Business Automation med en digital medarbetare som effektiviserar, sparar tid och pengar åt företag. Börja automatisera delar av eller hela affärsprocessen redan idag – och få mer tid över till det som är viktigt.   

Detta är affärsautomation 

AI-tekniken handlar om att automatisera processer i olika verksamheter. Den kan implementeras inom ett antal olika affärsområden som till exempel marknadsföring, försäljning och arbetsflöde. Det finns olika grader av sofistikation när det kommer till BPA-verktyg med artificiell intelligens. Vissa robotar förstår naturligt språk och ostrukturerad data, samt kan interagera med dig – andra behöver mer struktur och regler för att kunna anpassa sig och ta till sig nya typer av problem.  

Automatisera komplexa affärsprocesser 

Business automation må vara okänt för en del, men för erfarna användare är detta verktyg helt oumbärligt och enormt tidsbesparande. Inte minst gäller detta i bolag där ett gemensamt arbetsflöde med avgränsade roller är av stor vikt.  

Fördelar med Business Process Automation 

Effektivisera ditt företag med Business Automation och att digitalisera arbetsmoment och uppgifter, öka servicen gentemot kunder, förbättra leverans av olika tjänster eller öka enkelheten i arbetet för dina medarbetare. Det finns många fördelar med att använda BPA i företag och organisationer: 

  1. Effektivt arbetsflöde  

Med BPA kan du digitalisera och snabba på företagets etablerade processer och arbetsflöden – och bana väg för nya, lämpligare varianter. Reducera hinder och slipp ineffektivitet. En processdriven, gemensam plattform med triggers, arbetsuppgifter och arbetsflöde är värdefull för hela företaget.  

  1. Sparar tid och pengar 

Den största fördelen är förmodligen att AI-tekniken bakom BPA sparar företag och organisationer tid. Med eliminerade flaskhalsar, bättre arbetsflöde och snabbare utrullning av affärsstrategier minskar helt enkelt tidsåtgången. En reducerad handpåläggningstid gällande kundorder är dessutom en vinst både för företag och personal. 

  1. Enkelt att använda 

Gränssnittet blir enklare och enklare att använda i dessa automatiserade verktyg. Tanken är att även icke-tekniskt kvalificerade medarbetare ska kunna använda och dra fördel av Business Automation-teknik, genom att minska tiden som läggs på handpåläggning.  

  1. Anpassar sig till dig 

En stor fördel med BPA är att roboten i möjligaste mån försöker utnyttja det redan existerande användargränssnittet, utan att gå för djupt ner i koder eller databasen bakom. Dessutom förenklar roboten i stor utsträckning sitt eget gränssnitt för att bli mer användarvänlig för alla som använder verktyget.