Business Automation – Automatisera affärsprocesserna med Vipetech

Business Automation, eller Business Process Automation (BPA), är användandet av smart teknik för att automatisera arbetsuppgifter och digitalisera manuella arbetsflöden. Det finns ett behov av denna smarta teknik på de flesta organisationer och företag.  

Det går att jämföra Business Automation med en digital medarbetare som effektiviserar, sparar tid och pengar åt företag. Börja automatisera delar av eller hela affärsprocessen redan idag – och få mer tid över till det som är viktigt.   

Detta är affärsautomation 

AI-tekniken handlar bland annat om att automatisera processer i olika verksamheter. Den kan implementeras inom ett antal olika affärsområden som till exempel marknadsföring, försäljning och i olika typer av operationella arbetsflöden. Det finns olika grader av sofistikation när det kommer till BPA-verktyg med artificiell intelligens. Vissa robotar förstår naturligt språk och ostrukturerad data och kan interagera med dig, medan andra behöver mer struktur och regler för att kunna anpassa sig och ta till sig nya typer av problem.  

Automatisera komplexa affärsprocesser 

Business automation må vara okänt för en del, men för erfarna användare är detta ett verktyg som är helt oumbärligt för verksamheten och enormt tidsbesparande. Inte minst för bolag där ett gemensamt arbetsflöde är av stor vikt och där många avgränsade roller ingår som behöver samspela.

Fördelar med Business Process Automation 

Effektivisera ditt företag med Business Process Automation och digitalisera arbetsmoment och uppgifter för att därigenom öka servicen gentemot kunder, förbättra leveransen av olika tjänster och/eller öka enkelheten i arbetet för dina medarbetare. Det finns många fördelar med att använda BPA i företag och organisationer: 

  1. Effektivt arbetsflöde  

Med BPA kan du digitalisera och snabba på företagets etablerade processer och arbetsflöden och bana väg för nya smartare lösningar, reducera hinder och undvika ineffektivitet i arbetet. En processdriven, gemensam plattform med triggers, arbetsuppgifter och arbetsflöden, är värdefullt för hela företaget.  

  1. Sparar tid och pengar 

Den största fördelen med AI-tekniken bakom BPA är förmodligen den tidsbesparing som uppstår. Med eliminerade flaskhalsar, bättre arbetsflöden och snabbare utrullning av affärsstrategier minskar helt enkelt tidsåtgången. En reducerad handpåläggning gällande exempelvis kundorder, blir dessutom en vinst både för organisationen i sig och för medarbetarna. 

  1. Enkelt att använda 

Gränssnittet blir också enklare och enklare att använda i dessa moderna automatiserade verktyg. Tanken är att även en mindre tekniskt kvalificerad medarbetare ska kunna använda och dra fördel av Business Automation-teknik, genom att själva kunna justera och anpassa stödet och därmed minska handpåläggningen.  

  1. Anpassar sig till dig 

En annan stor fördel med BPA är att roboten i möjligaste mån försöker utnyttja det redan existerande användargränssnittet, utan att gå för djupt ner i bakomliggande koder eller databaser. Dessutom förenklar roboten i stor utsträckning sitt eget gränssnitt för att bli mer användarvänlig för alla som använder verktyget.