Umia väljer Symbrio och Readsoft med hjälp av Vipetech

Entreprenad och Serviceföretaget Umia utökar sitt samarbetsavtal med Vipetech. Den nya avtalet täcker inköps och fakturahantering via inköpssystemet Symbrio samt fakturatolkning via Readsoft Invoices. Umia som är ett av Sveriges snabbast växande entreprenadföretag strävar efter att kunna hantera större flöden automatiserat och minska den manuella hanteringen. Med hjälp av en effektivare e-fakturaintag och automatmatchning av fakturor mot projekt och ramavtalspriser ökar kontrollen med minskad manuell hantering.

25 april 2017