Renault Finance

Renault Finance automatiserar med hjälp av Vipetech sin kundfakturahantering från Visma och börjar skicka e-faktura för Sverige och Danmark via molntjänsten Addoro. Med Vipetechs hjälp ökas automatiseringsgraden och minskar den manuella hanteringen av fakturorna.

25 april 2017