LKAB väljer Addoro

Gruvkoncernen LKAB automatiserar sina kundfakturahantering från M3 med hjälp av Vipetech. Tack vare Vipetechs molntjänster för distribution utökas LKAB’s möjligheter att distribuera fakturor i olika format samtidigt som möjligheterna till återsökning förbättras via Addoros fullindexerade elektroniskt arkiv.

25 april 2017