Ascendo

Full koll med Ascendo Invoice

Med Ascendo Invoice sköter du kontering och attest av såväl stora som små fakturavolymer, snabbt och enkelt. Du effektiviserar handläggningen av fakturorna, förkortar ledtiderna och får full koll.

  • Klarar alla fakturaformat
  • Automatiserad kontering och attest enligt era regelverk
  • Fullständig kontroll och spårbarhet med digitalt arkiv och rapportering
  • Integration till alla ledande ekonomisystem