Affärsmodell

Vår affärsmodell bygger på att vi tar hand om hela processen från idé till genomförande tillsammans och i samförstånd med kunder och partners. 

Vi ser relationen med våra kunder som en ständigt utvecklande process där vi ska finnas till som bollplank, men även som en pådrivare i vidareutveckling av redan gjorda investeringar och för att hitta flexibla och rationella lösningar som ger kostnadsbesparingar och ökad konkurrenskraft.

Vi säljer förpackade lösningar, vilket innebär snabb implementering och minskat behov av konsultinsatser i den fortsatta förvaltningen. I vårt erbjudande försöker vi paketera lösningarna som en funktion mer än en produkt. En styrka är att vi redan idag arbetar i nära partnerskap med de bästa leverantörerna inom respektive område. För att alltid kunna tillhandahålla rätt kompetens har vi ett stort nätverk av partners för olika typer av leverans. Det kan vara produktleverantörens egna konsulter, specialistkonsulter som har kompetens på specifika system eller andra mer generella konsultroller.