Tjänster

  • Projektledning
  • Applikationskonsulter
  • Applikationsutvecklare
  • Layout och design
  • In/output management
  • Skanningstjänster

Vi erbjuder outsourcad scanning och tolkning så att du inte behöver engagera personal i att skanna, hantera hårdvara, Tolka fakturor, betala licensavgifter och hantera andra operationella kostnader.

  • Elektronisk arkiveringstjänst
  • Tjänst för print och e-fakturering
  • Molntjänster
  • Finansiella tjänster

Globala elektroniska betalningar
Pay är en global elektronisk betalningslösning som erbjuds i samarbete med MasterCard. Med Pay kan köpare betala vid förfallodatum samtidigt som leverantörerna får betalt tidigt med detaljerad betalningshistorik. Lösningen är idealisk för företag med många leverantörer.

Tidig betalning med dynamiska rabatter
Discount är en köparorienterad leverantörsfinansiering. Leverantörer får bättre kontroll över sina fordringar, stärker kassaflödet och förkortar betalningstiderna (DSO). Tjänsten uppmuntrar ett närmare förhållande mellan köpare och säljare genom att förbättra rörelsekapitalets positioner för båda parterna.

Tidiga betalningar med Advance
Advance är en leverantörsorienterad lösning för tidiga betalningar. Leverantörerna får bättre överblick över inkommande fakturor och kassaflöde – och kan därmed enkelt förbättra den genomsnittliga kredittiden (DSO). Leverantörerna kan enkelt hantera sitt rörelsekapital och behöver inte ta hänsyn till köparnas betalningstider.

Integrations tjänster
Det finns inget system som är bäst på allt! Behovet av att koppla ihop interna system blir idag större och större. Effektivisering, felkontroll och transparens är viktiga faktorer. Även företagskunder sätter högre och högre krav på tillgänglighet. Oavsett om det är ert EFH system eller servicesystem som skall kopplas ihop med ert affärssystem eller om det är kunder som vill integrera sina system med era på olika sätt så har Vipetech lösningen för Er. Genom vår kunniga personal kan ni få hjälp med den lösning som passar bäst. Oavsett om det är genom en avancerad integrationsväxel eller genom direktkopplingar.