Tid- och närvarorapportering

Att kunna fakturera alla timmar som konsulterna gör, eller att betala ut rätt lön till era anställda är några saker som alla företag vill få rätt.

För att kunna göra detta på effektivaste sätt så finns det väl utvecklade system som skapar närvaro/frånvarorapport och faktureringsunderlag ett och samma knapptryck. Detta innebär alltså att ni slipper alla olika dokument för närvaro och faktureringsunderlag, och bäst av allt, ni kan återsöka i historiken oavsett om ni är på kontoret eller inte.

Tidrapportering ska gå snabbt och enkelt. Vår lösning sätter därför användaren och verksamheten i fokus. Tillgänglighet, överskådlighet och enkelhet är nyckelord som minimerar tiden för administration kring rapportering, fakturering och redovisning av tid. Tid som istället kan användas till något betydligt bättre. Lösningen kan även utvecklas med moduler kopplade till bemanning, rekrytering och närvaro.