Projektledning

Framgångsfaktorer för att lyckas med ett projekt är bra planering, duktiga projektmedlemmar och en effektiv styrning och uppföljning. Vipetechs lösning för resurs- och projektplanering hjälper till att förbättra projektens lönsamhet och precision och underlätta planering, uppföljning och fakturering.

Projektledarna kan snabbt och enkelt planera sina projekt och tilldela projektmedlemmarna arbetsuppgifter utifrån tillgänglighet.