Om oss

Vipetech är ett IT-företag som erbjuder lösningar och tjänster för automatisering av arbetsprocesser.

Med mångårig kompetens tillhandahåller vi marknadens förmodligen smartaste och mest kostnadseffektiva lösningar. Det gör vi genom nära samarbete med våra noga utvalda partners.
Tillsammans kan vi erbjuda lösningar inom alla typer av informationshantering, från hantering av indata och utdata till och från system, till arkivering, integration, robot process automatisering, CRM och servicesystem och workflowlösningar.

Vi hjälper våra kunder att hitta effektiva lösningar som är anpassade efter deras verksamhet.

Vår Vision

Vipetech AB ska vara den naturliga samarbetspartnern av för processautomatisering för företag, organisationer och offentlig sektor.
Vi ska bli framgångsrika hos våra kunder genom att leverera den högsta kundupplevelsen och ha den bästa förståelsen för deras behov.
Vi ska bli framgångsrika hos oss själva genom att erbjuda en rolig, spännande och utvecklande arbetsplats.
Som grupp skall vi hålla en hög motivation, kompetens samt konstant utveckla varandra som personer och i vår roll med våra kunder.

Vår affärsidé

Vipetechs affärsidé är att hjälpa sina kunder att förbättra deras processer med hjälp av marknadens bästa lösningar.

Företagets erbjudande

Vipetech erbjuder ett flertal produkter och tjänster för att alltid kunna ha rätt lösningar för sina kunders behov. Våra verksamhetsområden sträcker sig inom följande områden:

 • Rapport- och analysverktyg
 • Budget- och prognosverktyg
 • Inköpssystem
 • Avtalshantering
 • Leverantörsfakturasystem
 • Kundfakturalösningar
 • Informationsdelning
 • Dokumenthantering
 • Ärendehantering
 • Datafångst
 • Integration / EDI
 • Vantjänster
 • Scanningtjänster
 • Utskriftstjänster
 • Arkivsystem
 • Tid- och projektuppföljning

  Affärsmodell

  Vår affärsmodell bygger på att vi tar hand om hela processen från idé till genomförande tillsammans och i samförstånd med kunder och partners. Vi ser relationen med våra kunder som en ständigt utvecklande process där vi ska finnas till som bollplank, men även som en pådrivare i vidareutveckling av redan gjorda investeringar och för att hitta flexibla och rationella lösningar som ger kostnadsbesparingar och ökad konkurrenskraft.

  Vi säljer förpackade lösningar, vilket innebär snabb implementering och minskat behov av konsultinsatser i den fortsatta förvaltningen. I vårt erbjudande försöker vi paketera lösningarna som en funktion mer än en produkt. En styrka är att vi redan idag arbetar i nära partnerskap med de bästa leverantörerna inom respektive område. För att alltid kunna tillhandahålla rätt kompetens har vi ett stort nätverk av partners för olika typer av leverans. Det kan vara produktleverantörens egna konsulter, specialistkonsulter som har kompetens på specifika system eller andra mer generella konsultroller.

  Miljö

  Digital dokumenthantering gör inte bara att du sparar pengar och tid på att slippa hantera pappersdokument – du spar dessutom på skogen.

  Bara en enkel faktura kräver ju tre pappersark med kuvertet inräknat och det blir faktiskt ganska många träd sett över tid. För företag som strävar efter miljöcertifiering är digital dokumenthantering en viktig del av processen.

  Vi kan genom våra lösningar bland annat hjälpa er att sänka elförbrukningen, minska resande & transporter samt minimera pappersåtgången.

  Tänk att kunna bidra till en bättre miljö samtidigt som konkurrenskraften ökar och kostnaderna sänks!

  2018-01/robot-puzzle-trans-300x243.png