Mobila arbetsorder

Cirka 5 % av alla arbetsorder saknas helt eller saknar all information för att kunna göra en riktig fakturering. En fälttekniker lägger omkring 1 timme per dag på att söka information om tidigare utförda jobb, information om kund eller utrustning och till det kommer allt pappersarbete, jagande av tidsedlar och slarvigt ifyllda pappersorder.

Genom Vipetech:s lösning för mobila arbetsorder för montörer, servicetekniker kan teknikern direkt på plats färdigställa sin arbetsorder. Se historik, detaljer om utrustningen, rapportera tid och lägga till reservdelar med realtids information om lagersaldo. Vill man även ha med en signatur från kunden eller ett foto så kan teknikern enkelt lägga till det på arbetsorders och informationen förs automatiskt över till en service rapport och som underlag för fakturering.

Även enklare planering och mottagning av nya uppdrag kan ske direkt i en smartphone eller surfplatta.

I det planeringsverktyget kan planeraren se all utrustning som kunderna har, se status på uppdragen och på tekniker, planera för kommande jobb och göra värdefulla uppföljningar på lönsamhet, SLA uppfyllnad och beläggning