Formulärhantering

Spara tid och resurser genom automatisk inläsning av formulär och blanketter.

Att läsa och skriva in information från formulär och blanketter tar tid och värdefulla resurser i anspråk. Genom att låta intelligent programvara scanna, tolka och registrera informationen kan din personal fokusera på mer givande arbete, något som ger bättre resultat i slutändan.

Eliminera manuellt arbete - Automatisera

Dagens formulär kan ha många olika former och utseende, från handskrivna kopior till digitala PDF-filer och online-formulär. Oavsett om de kommer buntvis eller med en jämn fördelning över året så kräver manuell inregistrering oerhört mycket resurser, något som är en bristvara hos de flesta organisationer idag.

Att läsa och registrera information med hjälp av programvara är effektivare och det som manuellt tar dagar kan med rätt programvara läsas in på minuter. Programvaran läser information från alla möjliga format som sedan överförs till statistiksystem, ERP-system, arkiv eller annat system där informationen hör hemma.

Hanterar alla typer av formulär i alla format, inklusive papper, fax, internet, e-post, XML, övriga digitala filer och andra digitala media

Oavsett om du hanterar kund- eller personalundersökningar, elektroniska beställningsformulär, frågeformulär, marknadsundersökningar eller förvrängda bilder av formulär, kommer programvaran att ge dig den information du vill ha och spara den där du vill. Lösningen är skalbar enligt dina behov – det finns inte för få eller för många dokument du kan hantera.