Elektronisk arkivering

Att förvara räkenskapsinformation på papper i pärmar är både dyrt, krångligt och väldigt otympligt. Det är också ofta svårt att söka fram flera års gammal information på ett enkelt sätt.

Men enligt bokföringslagen skall räkenskapsinformation bevaras i antingen a) vanlig läsbar form (dokument), b) mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel, eller c) annan form som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel (maskinläsbart medium) och som genom omedelbar utskrift kan tas fram i sådan form som avses i a) eller b) (jfr 7 kap. 1 § första stycket BFL).

Genom Vipetechs lösningar kan ni följa lagen utan allt krångel. Enkelt, återsökbart, med omedelbar möjlighet till utskrift.

Lagringen sker i 1 + 7 år på ett säkert och tillgängligt sätt i Sverige, nåbart direkt via din dator eller läsplatta.

Dessutom kommer er revisor jubla över hur enkelt det är att hitta den information de efterfrågar utan att behöva bläddra i pärmar och utan att behöva skanna in informationen.