Digitalisering av dokument och arkiv

Elektronisk arkivering: det första steget mot ett papperslöst kontor. Många organisationer ser arkivet som ett nödvändigt men ont medförande medel en hög kostnad för utrymmet det kräver och tid det tar att hitta det du söker efter. Så behöver det inte vara!

Genom att digitalisera arkivet frigör du dyrbart utrymme och framförallt tid eftersom all information är enkelt sökbar och tillgänglig snabbt och enkelt.

Digitalisering frigör tid och plats på arbetsplatsen
Papper lär inte försvinna i första taget – men stegen som företag tar mot ett papperslöst kontor är viktiga när det handlar om att eliminera ineffektiv hantering av dokument. Ett första steg är att investera i en programvara som skapar enkel åtkomst till digitala arkiv av personliga filer, kontrakt och överenskommelser, leverantörs- och kundinformation, backoffice-dokument (resekostnader, fakturor, beställningar) och mycket mer. Ju bättre programvaran läser av och strukturerar dina dokument, desto mer tid spar du framöver.

Oavsett strukturen eller formatet på dina dokument kan Vipetech lösa processen för att automatiskt läsa in, klassificera och indexera dokumenten och förbereda dem för dit arkiveringssystem. Har du inget arkivsystem arbetar Vipetech med några av marknadens bästa molnbaserade produkter. Det blir betydligt enklare att leta efter information eftersom papper och filer översätts till enhetliga datafiler med bara ett knappklick.