Customer Communication Managment (CCM) och Customer Experience Managment (CX)

Med en snabbt ökande digitalisering och nya förväntningar på hur leverantörer och kunder skall kunna kommunicera med varandra ställs helt nya krav på dagens kundkommunikation.

Det som en gång i tiden kommunicerades som brev skall nu kunna skickas via format som SMS, PDF, e-post och html. Kunderna förväntar sig att kunna kommunicera interaktivt med sina leverantörer och hela tiden få en enklare hantering och bättre upplevelse. Utmaningarna för företagen består bland annat av att kunna leverera en bättre kundkommunikation och kundupplevelse ur befintliga IT-system med mindre personal. Detta ställer stora krav på valet av systemstöd.

Gartner Group rapporterar årligen i The Magic Quadrant kring Customer Communication Managment (CCM) och Customer Experience Managment (CX).

Vipetech levererar tjänster kring de båda ledarna GMC och OpenText.

Oavsett om du har ett litet eller stort företag har Vipetech skalbara lösningar för både kundkommunikation och interaktivitet. Färdigpaketerade kostnadseffektiva lösningar för det mindre företaget såväl som anpassningsbara
lösningar för storföretag till en kostnad relaterat till de volymer du har.