Avtalshantering

Att hålla koll på sina avtal är ibland rätt svårt, dom finns i olika pärmar, i mappar och kanske lokalt hos den som tecknat avtalet.

Ibland kan det vara väldigt kostsamt att glömma säga upp den där licensen eller missa att avsluta leasingkontraktet på kopiatorn.

Genom Vipetechs lösningar kan du hantera din avtalshantering och leverantörskontrakt mer effektivt.

Med avtalshantering i leverantörsfakturasystemet kan du automatisera återkommande leverantörsfakturor, såsom prenumerationer, hyror, medlemskap och tjänsteavtal.

Lösningen för avtalshantering ser också till att dina leverantörskontrakt är i säkert förvar, enkla att komma åt och enkla att följa. Du får automatiskt påminnelser när det är dags att förlänga eller avsluta ett kontrakt.

Vi på Vipetech hjälper dig med avtalshantering.